11/20/2008

La Crisis Econòmica

L'actual crisis econòmica explicada pel Sr. Leopoldo Abadia, es increíble el que està passant.

cita

Pin, pan, pun, bocadillo de atún